Skip to content

Ciągle świeże rzodkiewki z ogrodowej grządki

Najlepsze rzodkiewki to oczywiście te, które prosto z grządki trafiają na nasze stoły. Aby rośliny mogły w ciągu czterech tygodni wytworzyć dorodne korzenie, trzeba im zapewnić odpowiednie warunki wzrostu. Rzodkiewka potrzebuje dużo składników pokarmowych, ważne jest wiec, aby gleba była zasobna w próchnicę, dostatecznie wilgotna i równocześnie dobrze przepuszczalna. Gleby nieurodzajne najlepiej będzie zasilić kompostem.

Ze względu na płytki system korzeniowy i stosunkowo szybki wzrost, rzodkiewka jest wrażliwa na brak wody w wierzchniej warstwie podłoża. Należy zatem dbać o stałą wilgotność gleby, jednak nie podlewać zbyt obficie. Zalana ziemia powoduje bowiem szybki rozwój chorób pochodzenia grzybowego.

Rzodkiewka rośnie tak szybko, że zbyteczne jest pielenie chwastów. Po wzejściu wszystkich siewek, należy rośliny przerwać, pozostawiając 2-4 centymetrowe odstępy. Jeśli tego nie zrobimy, rosnące gęsto młode rzodkiewki będą miały za mało światła i nie wytworzą odpowiedniego zgrubienia korzenia. Cała energia wzrostu zostanie bowiem spożytkowana do wybujałego wzrostu nadziemnej części rzodkiewki. Aby móc zbierać rzodkiewkę przez dłuższy czas, należy co 10-14 dni wysiewać nowe rośliny.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.